t
Stäng

Rekryteringsverktyg

MyNetwork Pro är ett användarvänligt, heltäckande och tidsbesparande rekryteringsverktyg för både privata och offentliga arbetsgivare. Kontakta oss för mer information, prisuppgift eller webbdemo!

Sagt om MyNetwork Pro rekryteringsverktyg

"Det är ett oerhört användarvänligt rekryteringsverktyg. Vi får inte många frågor från användarna och det bekräftar att systemet är enkelt att använda."
- Anna-Lena Grimberg, Personalhandläggare, Högskolan Kristianstad
"Rekryteringssystemet har sparat mig jättemycket tid! Vid sidan av rekryteringarna får vi på BTJ massor av spontanansökningar som rekryteringssystemet tar hand om, bland annat genom automatiska svars- och tackmail till kandidaterna."
- Åsa Jonsson, HR-ansvarig på BTJ Sverige AB (Bibliotekstjänst)

Nyheter

2015-09-28
Resebyrån KILROY börjar nu använda MyNetwork Rekryteringssystem för att hantera sin rekrytering i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.
2015-09-01
Västra Götalandsregionen, Sveriges största arbetsgivare med över 54 000 anställda, har sedan år 2011 använt MyNetwork Pro rekryteringsverktyg för att hantera alla sina interna och externa rekryteringar. Västra Götalandsregionen ger nu fortsatt förtroende till MyNetwork AB och väljer att förlänga befintligt avtal gällande rekryteringssystem.
2015-08-28
Westra Wermlands Sparbank önskade ett heltäckande och mycket användarvänligt rekryteringssystem. Valet blev därför MyNetwork Pro rekryteringsverktyg.
2015-08-26
Eric Rahmqvist AB och Rahmqvistgruppen, specialister på allt som har med arbetsplatser, kontorsmaterial och dess användning att göra, har nu valt MyNetwork Pro som sitt nya rekryteringssystem för att hantera sin kompetensförsörjning.
2015-08-18
Bohusläns museum, ett av landets mest besökta regionala museer, har nu tagit in MyNetwork Pro rekryteringsverktyg för att effektivt och enkelt kunna hantera sina egna rekryteringsprocesser och inkommande spontanansökningar.
2015-07-29
Lärande i Sverige AB, ett utbildningsföretag som bedriver verksamhet inom gymnasieskola och grundskola på fler olika platser i Sverige, har nu tagit in MyNetwork Pro rekryteringsverktyg för att effektivt och enkelt kunna hantera sina egna rekryteringsprocesser.
2015-07-20
Uppsala universitet ger MyNetwork AB fortsatt förtroende som leverantör av heltäckande rekryteringssystem och väljer att förlänga nuvarande ramavtal i ytterligare tre år.
Ring oss på 0520-580050 Kontakt
Ring oss på 0520-580050