Varbi och GDPR

Den 25 maj 2018 träder EU’s nya förordning General Data Protection Regulation i kraft. Alla medborgare inom EU får då en gemensam datalagstiftning.

Syftet med den nya förordningen är att stärka individens kontroll över sin digitala identitet.

Den stora skillnaden jämfört med PUL är att GDPR innebär att ett företag inte kan äga en uppgift om en person, utan bara låna den.

Vi på Varbi välkomnar GDPR och håller just nu på att förbereda oss inför den nya förordningen. Uppdatering av den här texten kommer i november 2017.

Under Varbidagarna 2-4 oktober kommer vi att berätta mer om de kommande förändringarna i datalagstiftningen.

General Data Protection Regulation